Friday, 19 October 2012

4. Tujuan HIPOTESIS

1. Memberi jangkaan/ramalan sementara tentang fenomena: menghubungkan fenomena dan penyelesaian masalah dengan badan pengetahuan berdasarkan fakta yang diperolehi.

2. Memberi kenyataan hubungan yang boleh diuji secara langsung.

3. Memberi panduan penyelidikan: sebagai wakil objektif, hipotesis menentukan apakah masalah dan bagaimana mengumpul (kaedah kajian), menganalisis & mentakbir data dan menentukan asas pemilihan sampel.
 
4. Memberi kerangka laporan dapatan dan kesimpulan.

No comments:

Post a Comment